Visa và Hộ chiếu là hai khái niệm, hai thuật ngữ khác nhau. Tuy nhiên nhiều người hiểu nhầm là một vì cả hai loại tài liệu này luôn đi kèm với nhau và đều sử dụng với mục đích nhập cảnh, xuất cảnh và lưu trú ở nước ngoài.
✈ Hộ chiếu thường đóng thành quyển, được cấp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh của Công an các tỉnh/ thành trực thuộc trung ương – nơi người được cấp là công dân.
Các loại hộ chiếu:
– Hộ chiếu phổ thông
– Hộ chiếu công vụ
– Hộ chiếu ngoại giao
Đối với hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu công vụ cần xin thị thực còn hộ chiếu ngoại giao thì không cần.
✈ Visa hay còn gọi là thị thực là loại giấy tờ mà một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác nơi người xin cấp không phải là công dân cấp với mục đích nhập cảnh và lưu trú trong khoảng thời gian nhất định. Các loại visa:
– Entry visa: thị thực nhập cảnh
– Exit visa: thị thực xuất cảnh
– Transit visa : thị thực quá cảnh
Ví dụ: Công dân Việt Nam A muốn xuất nhập cảnh sang Hàn Quốc với thời gian 3 tháng thì:
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ cấp hộ chiếu cho Công dân A với thời hạn 10 năm
Nước Đại Hàn Dân Quốc sẽ cấp visa với thời hạn 3 tháng.
Như vậy hộ chiếu và visa là do hai cơ quan hoàn toàn khác nhau của các quốc gia khác nhau cấp. Một tài liệu là do Việt Nam cấp, một tài liệu là do Hàn Quốc cấp.